قوانین و مقررات

سفارشات مربوط به شهر تبریز، به صورت رایگان و سفارشات مربوط به سایر شهرهای استان آذربایجان شرقی درصورتیکه کمتر از مبلغ 100 هزار تومان باشند، شامل هزینه حمل 6000 تومانی و سفارشات بالاتر از این مبلغ به صورت رایگان ارسال خواهند شد.

· سفارشات مربوط به شهرهای دیگر کشور در صورتیکه کمتر از مبلغ 200 هزار تومان باشند، شامل هزینه 12 هزار تومانی و سفارشات بالاتر از این مبلغ به صورت رایگان ارسال خواهند شد.

· مدت زمان ارسال سفارشات برای شهر تبریز 1 روز کاری و برای سایر شهرهای کشور 3 تا 5 روز کاری خواهد بود.

· کالاهای آرایشی و بهداشتی تنها در صورت پایان تاریخ انقضا، متفاوت بودن کالای دریافتی با سفارش، نداشتن لیبل و یا پروانه وزارت بهداشت به شرط باز نشدن بسته بندی کالا تا 7 روز قابل برگشت می‌باشند.